Пожежна безпека

Вступний інструктаж з пожежної безпеки

Первинний інструктаж з пожежної безпеки

Загальнооб’єктова інструкція з пожежної безпеки

Інструкція “Про утримання та експлуатацію первинних засобів пожежогасіння”

Інструкція “Про порядок дій щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на випадок пожежі в ХНУ”

Інструкція “Про заходи пожежної безпеки для службових (адміністративних) приміщень ХНУ”

Інструкція “Про заходи пожежної безпеки в студентських гуртожитках ХНУ”

Інструкція “Про заходи пожежної безпеки для працівників відділу охорони ХНУ”

Інструкція “Про заходи пожежної безпеки на матеріальному складі ХНУ”

Пам’ятка про порядок прийому повідомлень по телефону, які містять погрози терористичного характеру

Рекомендації населенню щодо правил поведінки під час проведення масових заходів та дій при загрозі вчинення терористичного акту

Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових пристроїв

Пам’ятка про правила поводження в разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів